MO&CO AUTUMN/WINTER 2014 "LOVE TOGETHER" CAMPAIGN / WITH FREJA BEHA, LIU WEN, RICO AU, XANDER ZHOU, HAN HUOHUO, LANGLEY FOX, SHANG WENJIE, DUAN NI, GAO YUANYUAN, HUANG LU / - Arc Street Journal / En mode art fashion design style music architecture news

MO&CO AUTUMN/WINTER 2014 "LOVE TOGETHER" CAMPAIGN / WITH FREJA BEHA, LIU WEN, RICO AU, XANDER ZHOU, HAN HUOHUO, LANGLEY FOX, SHANG WENJIE, DUAN NI, GAO YUANYUAN, HUANG LU /

by ARCSTREET.COM August 9 2014, 09:16 FASHION - ADVERTISING CAMPAIGNS

MO-CO-AUTUMNWINTER-2014-CAMPAIGN--WITH-FREJA-BEHA-AND-LIU-W.jpgMO-CO-AUTUMNWINTER-2014-CAMPAIGN--3.jpgMO-CO-AUTUMNWINTER-2014-CAMPAIGN--6.jpgMO-CO-AUTUMNWINTER-2014-CAMPAIGN--5.jpgMO-CO-AUTUMNWINTER-2014-CAMPAIGN--4.jpgMO-CO-AUTUMNWINTER-2014-CAMPAIGN--WITH-FREJA-BEHA--copie-1.jpg


 

Mo&co autumn/winter 14 campaign photoshoot by Karim sadli.

"love together" Mo&co 10th anniversary campaign with freja beha, liu wen, rico au, xander zhou, han huohuo, langley fox, shang wenjie, duan ni, gao yuanyuan, huang lu.

www.mo-co.com


 

 

Go to top