AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA

by Arc Street Journal January 31 2019, 11:20 ARCHITECTURE - STORES & RETAIL ARCHITECTURE

AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA

HEYTEA DP3(GUANGZHOU CENTRAL TOWER)

 

 

 

 

 

Architecture: A.A.N ARCHITECTS 
Lead Architect: Junjie Yan 
Design Team: Keyan Tan, Xiaoling Zheng, Yuxing Yi, Yinghua Wen,Heng Du, Shaozhen Zhuo, Luolin Zhang, Kai Xu 
Location: Shenzhen, Guangdong, China 
Area: 486.0 m2 
Project Year: 2018 
Photography: Zeng Zhe 

 

 

 

 

HEYTEADP 1(SHENZHEN UNIWALK)

AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA

 

 

 

 

HEYTEA DP2 (SHENZHEN UPPERHILLS)

AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
AAN ARCHITECTS DESIGNED THE 'HEYTEA DAYDREAMER' SPACES IN SHENZHEN CHINA
To be informed of the latest articles, subscribe:

Go to top